Đu đồ đút

Đu đồ đút chia sẻ kiến thức, nhưng điểm đặc trưng của các video ở đây là quay lại những bức vẽ minh họa bằng bút lông trên bảng trắng. Nội dung video thân thiện, hài hước, phù hợp cho mọi lứa tuổi.