TRUYỀN THÔNG MARKETING ONLINE

HẬU TRƯỜNG THỰC HIỆN VIRAL VIDEO

Để biến ý tưởng thành hiện thực, đội sản xuất cần triển khai kế hoạch sản xuất, lên concept màu sắc, casting diễn viên, khảo sát bối cảnh, tổ chức sản xuất theo quy trình chuẩn quốc tế.

Chúng tôi nắm được những yếu tố khiến sản phẩm hình ảnh được lan toả rộng rãi nhất
, nhiều thiện cảm nhất tới người xem.
XÂY DỰNG Ý TƯỞNG
TỔ CHỨC SẢN XUẤT
 • Lên kịch bản chi tiết: bao gồm cỡ cảnh, góc máy, chuyển động máy, không gian và thời gian…
 • Vẽ storyboad
 • Lên concept màu và bối cảnh
 • Casting diễn viên
 • Phác thảo phục trang và đạo cụ
 • Lập hồ sơ dự án
 • Sản xuất tiền kì phim quảng cáo
 • Gửi sản phẩm demo
 • Nhận thông tin phản hồi
 • Chỉnh sửa theo yêu cầu
 • Chốt và bàn giao sản phẩm cuối cùng

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

Đa số các doanh nghiệp thường bỏ chi phí ra để sản xuất 1 sản phẩm hình ảnh rồi trình chiếu nội bộ hay xếp kho. Sao Kim Media sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện thật tốt khâu truyền thông trên các kênh phân phối để sử dụng sản phẩm hình ảnh của mình một cách triệt để và hiệu quả nhất.