Giới thiệu

Giới thiệu Sao Kim Media

 

Ngay từ khi thành lập, công ty đã định hướng phát triển vào lĩnh vực công nghệ thông tin và thương mại điện tử, cung cấp các giải pháp phần mềm ứng dụng, các giải pháp quản trị bằng CNTT trong hoạt động quản lý, kinh doanh và sản xuất.

Song hành với việc tập trung xây dựng các sản phẩm và dịch vụ nòng cốt, để phát huy hơn nữa Công ty đã nhanh chóng thành lập ra phòng phát triển sản phẩm. Tính đến nay, chính những con người này đã tạo ra được các sản phẩm phần mềm chất lượng cao, được ứng dụng một cách rộng rãi, thực sự mang lại hiệu quả cho người sử dụng.

Các hệ thống ứng dụng cho mạng diện rộng, mạng Internet do thành viên xây dựng tại các cơ quan, các tổng công ty, trường học,… đã và đang được khai thác hữu hiệu, góp phần mạnh mẽ vào hoạt động báo chí, quản lý hành chính và  sản xuất kinh doanh.

 

 

Chúng tôi hướng đến trở thành một công ty tin cậy cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi nỗ lực phát triển các giải pháp phần mềm và triển khai các hệ thống quản trị tổng thể dành cho doanh nghiệp: hệ thống tích hợp, tiện ích, thông minh và dễ sử dụng,… nhằm cung cấp tốt nhất cho các nhu cầu của khách hàng. Ngoài định hướng phát triển các sản phẩm phần mềm với chất lượng cao, chúng tôi cũng luôn chú trọng duy trì một bộ máy nhân lực tư vấn - sản xuất - kinh doanh Chuyên nghiệp và Chu đáo.

Rất mong được hợp tác thành công !